Podcast

Teknikveckan Podcast: Är fågelskådning en dödssynd?

Kanske, mycket troligt

Är fågel­skåd­ning en dödssynd? Är elbi­lar något för tjoc­ka tjuri­ga gub­bar? Vi får svaret på mån­ga sto­ra frå­gor i tors­da­gens tekniknyheter.

Dagens avs­nitt blir en djupdykn­ing i elbil­sladdning på Got­land och tjuri­ga gub­bar i trafiken. Sam­tidigt ska vi gå igenom dekadensen i Hit­ta-appen, hur dyrt det är att gå ut i sko­gen och vad vi ska ha en iPad till egentligen.

Dagens ämnen i bilder

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Nu är Patre­on till­gäng­lig i Sven­s­ka kronor. 

För att lyssna på hel­gavs­nit­ten behöver du reg­istr­era dig som Teknikveck­an+ på Patre­on.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer