Apple

Teknikveckan Podcast: När dammet lagt sig

Efter att dammat av Apple-event

Igår slog por­tar­na för Apples WWDC upp och vi går igenom vad som presenterades.

Att vak­na dagen efter är inte alltid fan­tastiskt, men att vak­na utvi­lad och se med klara ögon vad Apple fak­tiskt pre­sen­ter­ade dagen innan är en helt annan his­to­ria. I dagens teknikny­heter går vi igenom gårda­gens Apple-event. Vad fick vi och vad sak­nar vi?

Dagens ämnen i textform

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Nu är Patre­on till­gäng­lig i Sven­s­ka kro­nor. Bara log­ga in på Patre­on så bör du få upp en ruta om du vill ändra val­u­ta. Genom att göra det­ta kom­mer avgifter­na för val­u­tapås­lag minska!

För att lyssna på hel­gavs­nit­ten behöver du reg­istr­era dig som Teknikveck­an+ på Patre­on.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer