Apple

Teknikveckan Podcast: WWDC LIVE

EXKLUSIVT FÖR PATREONS

Igår slogs som bekant por­tar­na upp för Apples WWDC och Teknikveck­an Pod­cast bjöd på ett två­tim­mars WWDC-special.

Peter och Thor var såk­lart lad­dade till tän­der­na, fram­för allt Thor. Här kan vi föl­ja med dem båda på resan under even­tet och få oredi­g­er­ade reak­tion­er och tankar.

Allt det­ta mys mis­sar dem som inte är Patre­ons men här bjuds en liten förs­mak på vad ni gått miste om. För att få till­gång till hela avs­nit­tet går ni till patreon.com/teknikveckan.

SÅ LYSSNAR DU

Vi vill sän­da ett stort TACK till alla våra Patre­ons! Tack för att ni möjlig­gör vårt arbete!
Med Teknikveck­an+ får du en reklam­fri upplevelse samt ta del av de län­gre hel­gavs­nit­ten som gäs­tas av per­son­er vi ser upp till i teknikvärlden och under­vis­ar oss i deras speci­fi­ka område.

Nu är Patre­on till­gäng­lig i Sven­s­ka kro­nor. Bara log­ga in på Patre­on så bör du få upp en ruta om du vill ändra val­u­ta. Genom att göra det­ta kom­mer avgifter­na för val­u­tapås­lag minska!

För att lyssna på hel­gavs­nit­ten behöver du reg­istr­era dig som Teknikveck­an+ på Patre­on.

Teknikveck­an hit­tar du på AcastSpo­ti­fyApple Pod­cast­erGoogle Pod­cast med flera ställen.

FÖLJ OSS

Du kan ock­så föl­ja oss på sociala plattformar:

Stort tack!

Med vän­li­ga hälsningar
Peter, Thor och såk­lart, ljudtekniker Den­nis Klarin.

Kommentarer