Podcast

Teknikveckan Special: Behöver vi offra integritet för att rädda planeten?

Med Stefan Bergdahl, VD HP Sverige

HP var med från bör­jan när den dig­i­ta­la rev­o­lu­tio­nen svepte även världen. Men var är man nu och hur ser framti­den ut? Men fram­förallt hur ser framti­den för miljön ut i en värld där teknik kan göra så myck­et för att det skall bli bät­tre? Men då vi sam­tidigt måste fun­dera över vad vi är bered­da att släp­pa ur ett integritetsper­spek­tiv.

Ämnen som Ste­fan Bergdahl som är VD för ett av de två sven­s­ka HP-bola­gen del­ger oss i det­ta avs­nitt av Teknikveck­an Spe­cial.

Du hit­tar pod­den på bland annat iTunes,  Acast och Spo­ti­fy!

Följ oss också på:

Kommentarer