Nyheter

Teknikveckan tar över 99.se

En bit internethistoria får stanna kvar på webben

För ett par veck­or sedan möttes vi av beskedet att 99.se skulle läg­gas ned vilket innebär att flera års diskus­sion­er i forumet, artik­lar, guider och myck­et mer skulle försvin­na från inter­net. Det kän­ner vi näs­tan är olagligt så vi kan glatt med­dela att vi på Teknikveck­an kom­mer att ta över 99.se.

Vi tyck­er det­ta känns superkul och arbetet med att fly­t­ta sidan och allt innehåll kom­mer nu att påbör­jas vilket med­för att 99.se kom­mer att lig­ga nere under ett par dagar tills fly­t­ten är klar. Vi kom­mer under tiden även job­ba fram en plan för hur 99 ska se ut i framti­den, men det­ta ber vi att få återkom­ma om. Vi vill ock­så tac­ka det härli­ga gänget på Geeks som trots det tuffa beslutet att inte län­gre kun­na dri­va sajten lagt ner tid och ener­gi på att hit­ta en lös­ning. En lös­ning som till slut vi kunde samar­be­ta runt.

Under tiden medans 99.se är nere kan ni läsa mer om hur allt går i Bub­blans forumtråd som till­hör det­ta inlägg.

https://youtu.be/eAojp5mshnM

Kommentarer