Ljud & Bild

The new Soundboks — ej för tätbefolkade områden

Men nästan varstans i övrigt!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Hifi-klubben

Vi har kol­lat in Sound­boks senaste ver­sion av sin hög­ta­lare — med det offi­ciel­la nam­net New Sound­boks. Det här är inte en hög­ta­lare för vem som helst, det är en rik­tigt tung hög­ta­lare, på alla sätt, dels så väger den rätt så myck­et och med sina dry­ga 10000 kro­nor så kostar den ock­så en hel del av veck­open­gen.

Men har du muskler och pen­gar så är det här hög­ta­laren med stort H. Sound­boks har sedan tidi­gare ska­p­at två ver­sion­er av hög­ta­lare och med ver­sion tre bör­jar det bli svårt att veta vad som ska bli bät­tre i framti­da ver­sion­er. Det här är hög­ta­laren som låter mest och bäst av alla portabla hög­ta­lare vi stött på. Den har två 10″ woofers och en 1″ tweet­er. Den maxar på 126 dB. För att sät­ta det i rela­tion till något så är det en jet-motor på 50 meters avstånd.

Men även om ver­sion två spelade högt och bra med sina 122 dB så är det som gör ver­sion tre till en rik­tigt bra hög­ta­lare att den nu går att kop­pla ihop trådlös med fyra andra Sound­boks för att spela sam­ma musik. Ihop­parnin­gen sker via Blue­tooth och SoundUP som ska­par ett SKAA net­work. Sound­boks själ­va säger att för­dröjnin­gen mel­lan hög­ta­lar­na lig­ger på max 40ms.

 

Utöver att det går att kop­pla ihop fem hög­ta­lare trådlöst så har hög­ta­laren 2 st XLR och 1⁄4” och 1⁄8” kon­tak­ter. Om hög­ta­laren spelas på full pat­te så klarar den fem tim­mar på ett bat­teri. Spelar den på ”nor­mal” volym och inte på 11 så klarar den hela 40 tim­mar. (Hög­ta­laren går med all rät­ta till 11).

Hög­ta­laren har ett utbyt­bart bat­teri, så du behöver inte avbry­ta fes­ten för att Sound­bok­sen behöver lad­das. Byt bara ut bat­teri­et så är du igång igen. Hög­ta­laren är även bakåtkom­pat­i­bel med bat­terier­na från ver­sion två. Även om bat­terier­na till ver­sion tre nu vis­ar hur myck­et kräm som finns kvar genom fem led­lam­por på sidan.

Utsi­dan av hög­ta­laren är ock­så upp­dat­er­ad sedan för­ra ver­sio­nen med ett utbyt­bart front­galler som Sound­boks tyck­er vi kan måla om i favorit­färg­er­na om så önskas. Men även hörnor­na på hög­ta­laren har nu utbyt­bara sil­i­con­bol­lar. När vi pratar med Anton som är Direc­tor of Devel­op­ment på Sound­boks om hur de gör för att kun­na få en så stor hög­ta­lare att krä­ma ut så högt och klart ljud sam­tidigt som den håller i 40h så berät­tar han att ampli­fiern kon­stant reg­istr­erar hur myck­et ljud som ska spelas upp och anpas­sar därefter hur myck­et kraft den behöver ge ut.

Frå­gan som mån­ga ställer sig är när ska man ha en sådan här hög­ta­lare? Svaret är: alltid! (föru­tom på van­dringsse­mes­tern) Om den står i vardagsrum­met, trädgår­den eller föl­jer med till stu­gan så kom­mer den aldrig göra dig besviken när det kom­mer till ljudet.

https://youtu.be/Ssbrrj9KSD8

 

Tillverkare: Sound­boks

I Sverige kan du pro­va New Sound­boks via Hifi-klubben där du kan förbestäl­la och provlyssna i butik från och med nu. Försäljn­ingsstart sker i bör­jan av okto­ber.

Kommentarer