Nyheter

The Story of Macintosh

Föl­jande film är i från ett VHS-band som skick­ades ut till nya Apple-åter­försäl­jare i och med att den förs­ta Macen intro­duc­er­ades. Här får vi reda på allt som är fan­tastiskt med Macen och vi får reda på det från storheter som inklud­er­ar till och med Steve Jobs och Bill Gates.

Via Tuaw.

Kommentarer