Nyheter

TikTok passerar två miljarder nedladdningar

Dansar in

Tik­Tok som gjort sig kän­da genom toki­ga danser ökar och har nu passer­at två mil­jarder ned­laddningar.

Enligt analysfir­man Sen­sor Tow­er så har Tik­Tok ökat kraftigt under coro­n­a­pan­demin och bara under det senaste kvar­talet har appen lad­dats ner 315 miljon­er gånger. Det är Google Store och Apple Store sam­manslaget som står för den här siffran. Några andra butik­er är inte med i beräkningar­na vilket gör att 315 miljon­er är långt under det fak­tiska antalet då Tik­Tok går att lad­da ner via tred­jeparts­bu­tik­er i Kina.

@teknikveckanTeknikveck­an

♬ For the Boys — Dro­house

Kommentarer