Nyheter

Timbuktu tackar för kaffet och visar vägen

Enligt Sydsven­skan läg­ger Tim­buk­tu ut sin­geln från sin näs­ta ski­va på The Pirate Bay. Vi har mån­ga gånger ställt oss starkt ifrå­gasät­tande till film- och musikin­dus­trins agerande när det kom­mer till dig­i­tal dis­tri­b­u­tion. Kul att Mr Diak­ité vis­ar att inte allt är för­lorat ännu.

Vi vis­ar vår upp­skat­tning genom att spon­tankö­pa Alla Vill Till Him­me­len Men Ingen Vill Dö på iTunes Store.

Det är dessu­tom en artist med rik­tigt snyg­ga musikvide­or.


Kommentarer