Nyheter

TopGear-lego nästa år

Med Paddy McGuinness, Freddie Flintoff & Chris Harris.

Näs­ta år är ett bra år för dig som både gilla bilar och Lego. Då kom­mer TopGear-baser­ade klos­sar men dessvärre får vi inte se de gam­la godin­gar­na utan det är de aktuel­la pro­gram­ledar­na som gäller.

Därmed blir det Pad­dy McGuin­ness, Fred­die Flintoff och Chris Har­ris som får sina ansik­ten målade i lågup­plöst for­mat på gula cylin­drar.

Kanske blir det en sam­ling som pas­sar in i Legos exis­terande Speed Cham­pi­ons-serie.

YouTube-inslaget ovan har inget med nuvarande serien att göra och är i från 2015.

Via The Brick Fan.

Kommentarer