Nyheter

Touch ID – fingeravtrycksläsare i iPhone 5S

LB_8465

Det som länge det länge har ryk­tats om blir nu verk­lighet: Apple har byg­gt in en fin­ger­avtryck­släsare i nya iPhone 5S.

En kapac­i­tiv sen­sor i en helt ny hemk­napp gjord av safir­glas kan skan­na av ett fin­ger­avtryck med upplös­nin­gen 500 ppi. Upplös­nin­gen är till­räck­ligt hög för att kun­na skan­na även under det ytli­gaste hudlagret.

Det spelar ingen roll åt vilket håll eller i vilken vinkel ett fin­ger pres­sas mot sen­sor, den läs­er 360 graders riktning.

Touch ID

Två praktiska funktioner

I prak­tiken kom­mer sen­sorn att använ­das för att låsa upp en enhet samt log­ga in på iTunes Store. Du som köper en iPhone 5S kom­mer allt­så inte behö­va skri­va in någon lösenkod­slås för att låsa upp den, och inte heller knap­pa in lösenordet till iTunes Store när appar, musik eller filmer ska köpas och lad­das hem.

Touch ID kom­mer vidare att kun­na iden­ti­fiera flera oli­ka per­son­ers fin­ger­avtryck. Fler än per­son kom­mer allt­så att kun­na “log­ga in” på en och sam­ma iPhone 5S.

Apple har tänkt på säkerheten

Apple har valt att aldrig spara fin­ger­avtryck­en vare sig på sina egna servrar eller i iCloud-back­ups. Tred­jepart­sap­par kom­mer heller inte att kun­na få till­gång till iden­titeter­na som sparas i Touch ID. Data­basen där fin­ger­avtryck­en lagras är dessu­tom krypterad.

Mer från kväl­lens Apple Event:

[dis­play-posts tag=“apple-event-10-sep-2013” image_size=“thumbnail” orderby=“date” posts_per_page=“30”]

Kommentarer