Recensioner

Trådlös laddare för 1000 kronor — när du vill ladda med klass

Välbyggd!

En trådlös lad­dare med pre­mi­umpris — det här är vad du får.

Twelve South High­Rise Wire­less är så väl­byg­gd som en lad­dplat­ta kan vara med myck­et met­all och en tyn­gd som får en att tro att man lagt in någon form av mörk mate­ria i foten. Som en trevlig bonus går det att ta bort själ­va lad­dplat­tan från sta­tivet och anti­n­gen tar med på resan eller för att läg­ga ner på skrivbor­det för att kun­na lad­da Air­Pods eller andra trådlösa hörlursfodral.

Lagom laddning

High­Rise Wire­less lev­er­erar 10w vilket är täm­li­gen stan­dard för QI-lad­dare men visst hade det var­it trevligt med de max­i­mala 15 watt som stan­dar­d­en ändå ger möj­lighet till.

När vi en gång haft möj­lighet att lad­da tele­fo­nen i stående läge på skrivbor­det är det svårt att gå till­ba­ka, vi mis­sar aldrig någon notis även när den är ljudlös och den är alltid ful­lad­dad när vi skall röra på oss. 1000 kro­nor för en trådlös lad­dar som bara lad­dar en enhet är helt klart i det högs­ta lagret och det kanske inte är något att äta nud­lar för i en vec­ka men har vi den ekonomiska möj­ligheten att införskaf­fa den finns det inget att kla­ga på!

SAMMANFATTNING OCH BETYG

Bra byg­gk­valitet, snygg design, gedi­gen kval­ité och myck­et smart att kun­na ta bort huvud­de­len som värs­ta Galaxy class-seperation.

Pro­duk­tk­val­ité: 5/5.
Funk­tion 5/5.
Design: 4/5.
Val­u­ta för pen­gar­na 4/5.
Total­be­tyg 4/5.

PLUS

 • Snygg och kvalitativ.
 • Tele­fon­er­na står bra.
 • Smart lös­ning för att ta med endast den vik­ti­gaste delen.

MINUS

 • Kunde var­it 15 W.
 • Priset är något i häfti­gaste lagret.
 • Ingen lad­dare inkluderat

 

Teknikveckan rekommenderar

DETALJER

Speci­fika­tion­er

 • Twelve South High­Rise Wireless
 • 10W QI-lad­dare
 • USB-C-anslut­ning (USB‑C till USB-A-kabel föl­jer med)
 • Färg­er: Svart
 • Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer