Film & TV

Trailer för Homecoming

Ny dramathriller med Julia Roberts

Ama­zon har släppt en ny trail­er för sin kom­mande dra­math­riller Home­com­ing där Julia Roberts spelar huvu­drollen. Serien är ska­pad av Sam Esmail som står bakom den pop­ulära serien Mr Robot och det­ta blir Julia Roberts förs­ta roll i en TV-serie.

Julia Roberts spelar psykolo­gen Hei­di Bergman som tar hand om amerikan­s­ka sol­dater som har kom­mit hem från kriget. Hennes jobb går ut på att få in dom i samhäl­let igen och bli av med sin post­trau­ma­tiska stress. Home­com­ing är ett exper­i­ment där man plac­er­ar dessa mil­itär­er i oli­ka faciliteter och dom får under inga omständigheter läm­na området.

Utöver Julia Roberts ser vi även Bob­by Can­navaleStephan JamesShea Whigh­am och Alex Kar­povsky.

Home­com­ing har pre­miär den 2 novem­ber och går att strea­ma på Ama­zon Prime.

Kommentarer