Nyheter

TV4 Nyheterna startar dedikerad nyhetssajt

Till följd av ökningen av digitala nyheter under Corona

Hem­si­dan ska lanseras till hösten och fokuser­ar på snab­ba nyheter.

Sidan ska fokusera på snab­ba nyheter i form av rörligt mate­r­i­al från TV4 Play. De har märkt en ökn­ing med hela 122 pro­cent i stream­ing av nyheter under Coro­n­aepi­demin. Nu vill de fort­sät­ta den tren­den och göra nyheter­na ännu mer lät­tåtkom­li­ga.

Käl­la: Dagens Media Via: SVT.

Kommentarer