Apple

Två nya radiokanaler till Apple Music

Beats 1 blir Apple 1

Apple star­tar igång två nya gratiskanaler via Apple Music — Apple Music Hits samt Apple Music Coun­try.

Sam­tidigt som de nya kanaler­na kickar igång byts nam­net på den förs­ta sta­tio­nen från Beats 1 till Apple Music 1.

Apple Hits

På Apple Music Hits utlo­vas mas­sor­nas favoritlå­tar från 80‑, 90- och 00-talet kurat­er­ade och pre­sen­ter­ade av vad vi får anta är en rad kän­da röster i USA. Dessa inklud­er­ar Jayde Dono­van, Estelle, Lowkey, Jenn Mari­no, Sabi, Nicole Sky & Natal­ie Sky och George Stroum­boulopou­los (House of Strom­bo).

Apple Country

Även Apple Music Coun­try tas hand om kändis­ar från den världen. Vi kan anta att den­na kanalen inte blir lika stor i Sverige.

Kan vi anta att nam­nän­drin­gen på Beats 1 tyder på att man kom­mer tona ner Beats-varumär­ket tillför­mån för Apple som hel­het?

Apple Radio är gratis att lyssna på för alla och kräver inte prenu­mer­a­tion på Apple Music.

Käl­la: Apple.

Kommentarer