Nyheter

tvOS 12 stökar till det med undertexterna i Viaplay

Everyone happy?

Viaplay har pre­cis skick­at ut ett mail till sina kun­der där före­taget med­de­lar att under­tex­ter inte funger­ar med Apple TVs senaste upp­da­ter­ing tvOS 12.

tvOS 12 lanser­ades som beta sam­ma dag som Apple höll sin utveck­larkon­fer­ens den 4 juni vilket bety­der att Viaplay har haft gott om tid på sig att lösa prob­lemet. Vi på Teknikveck­an har tes­tat tvOS 12-betan sedan dag ett och redan då fanns det­ta prob­lem så det kan omöjligt ha kom­mit som en över­raskn­ing för bolaget.

Istäl­let hän­vis­ar nu bolaget sina kun­der att använ­da Air­Play eller en Chrome­cast tills dom har löst prob­le­men.

Upp­da­ter­ing: 

Även C‑more har prob­lem med under­tex­ter­na och dom lyck­ades inte heller­lösa det­ta fram till sta­bil release av tvOS 12.

Kommentarer