Nyheter

Twitch stänger presidentens konto

Donald Trump är för hatisk för tjänsten

Den Ama­zon-ägda livestream­ingtjän­sten stänger av USAs pres­i­dent för att han bry­ter mot Twitch regler.

Don­ald Trump är inte känd för att vara varken snäll eller speciellt fin i munnen. Trumps kon­to på Twitch har flag­gats flera gånger av stream­ingtjän­stens algo­rit­mer och nu har Twitch fått nog. Före­taget har sagt åt pres­i­den­tens media team att de inte tänker sär­be­hand­la Trump och att alla måste hål­la sig till deras rik­tlin­jer och regler. Sista drop­pen var när Trump talade nervärderande av Mexikan­s­ka invan­drare och ref­er­erade till dem som ‘Hom­bres´ som bry­ter sin i hos Amerikan­s­ka med­bor­gare.

Käl­la: Engad­get.

Kommentarer