Mobil

Undersökning visar att färre pantar sina mobiler

Unga människor sticker ut genom att vara bättre på att återvinna luren

En undersökning från Telia visar att färre människor pantar sina mobiler. Dessutom rensar bara hälften sina mobiler regelbundet och det köps hellre nytt än lagas.

Telia har med hjälp av Mantap Global/CINT under april 2022 undersökt svenskar i åldrarna 16 och 75 år om deras mobilvanor i samband med underhåll och återvinning. I undersökningen tillfrågades om vanorna kring att städa, laga eller panta sin mobil.

Att köpa en ny mobil varje år kan vara lockande men det är inte hållbart i längden. Om mobilen istället underhålls kan den få en bättre livslängd och kännas som ny längre. Men bara hälften uppger att mobilen rensas regelbundet, och av de som sällan eller aldrig gör det ser ungefär fyra av tio (42%) ingen anledning. Samtidigt uppger hela sju av tio (69%) att de skulle rensa oftare om de visste att det förlänger mobilens livstid.

Samma återhållsamma trend återspeglas i frågan om reparationer. Bara lite mer än hälften (57%) skulle lämna in sin mobil för lagning om den gick sönder. Hälften (51%) av de som inte agerar tycker att det kostar för mycket och nästan 4 av 10 (36%) köper hellre nytt.

När en mobil gjort sitt kan den också lämnas in för återbruk eller återvinning men hela sex av tio (64%) har aldrig pantat sin mobil. De som pantat mest är i åldrarna 16–34 år, både i närtid och de senaste 10 åren. De som pantat minst eller aldrig av alla kategorier är mellan 55 – 64 år. En av de största drivkrafterna för att panta är för majoriteten att få ett erbjudande eller få något tillbaka.

Städa mobilen

  • 4 av 10 (37 %) tycker det tar för lång tid
  • Bara 18 % vet inte riktigt hur man gör
  • Hela 6 av 10 skulle göra det oftare om de hade en guide steg-för-steg

Laga mobilen

  • Nära 8 av 10 (75 %) i åldrarna 18–34 skulle lämna in för lagning
  • Mest priskänsliga är unga (61 %) mellan 18–24 år samt äldre (58 %) mellan 45–54 år
  • 2 av 10 i åldrarna 45–54 år vågar inte lämna ifrån sig mobilen på grund av sin privata data

Panta mobilen

  • Unga upp till 35 år (20%) har pantat 10 gånger mer än äldre 55+ (2 %) det senaste året
  • Av dom som ännu inte pantat skulle hela 6 av 10 kunna tänka sig att panta en mobil
  • Kan mest tänka sig panta vid ekonomisk ersättning (65 %) och vid hjälp med att radera innehåll (34 %)

Vad gör du med din gamla mobil när du köper ny?

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!