Smarta Hem

Uppdatering till Aqaras hub gör än fler produkter HomeKitkompatibla

Bland annat IKEA och brandvarnare

Aqaras hub släpptes i Kina under som­maren för­ra året (2018). När den först lanser­ades så lät den oss få in Aqara enheter i Home­K­it. Men även en del Mija-enheter dök upp i Home­K­it via Aqara Hubben. Bland annat Mi Smart Plugg kom in i Home­K­it. Dessa försvann i en upp­da­ter­ing på grund av vad som ryk­tas vara att de inte upp­fyllde kri­terier­na fullt ut för Home­K­it. Nu säger ryk­tet att de har hit­tat till­ba­ka i en upp­da­ter­ing som kom­mer kom­ma inom kort.

Vad som mer ryk­tas kom­ma kom­pat­i­bilitet för är brand­varnare och gas­varnare. Föl­jande enheter ska enligt ryk­tet kom­ma att få home­k­itkom­pat­i­bilitet.

  • Aqara Wall Out­let
  • Mi Smart Smoke Detec­tor
  • Mi Smart Nat­ur­al Gas Detec­tor

Brand­varnare och gas­varnare funger­ar ypperligt här i Sverige då de går på bat­teri och än så länge är det enbart Aqara-hubben som behöver en adapter då den än så länge enbart finns med kine­sisk kon­takt. Att Xiao­mi job­bar hårt på att ta sig in på hemau­toma­tis­er­ings­mark­naden är tydligt och bara den senaste upp­da­terin­gen av Mi appen gav oss möj­ligheten att läg­ga till IKEAs vita lam­por i Aqara hubben.

Home­K­it­News

Kommentarer