Apple
Foto: Allan Levine (CC)

Upprop inifrån Apple mot dåliga arbetsförhållanden

#AppleToo

Allt mer fokus läggs på Apple och arbetsförhållandena inom företaget. Men då det tidigare var underleverantörers villkor i fabrikerna så handlar det nu om medarbetarna på de amerikanska kontoren och säkert runt om i världen.

Apple är inte immunt mot strukturer som skapar dåliga arbetsförhållande för vissa individer som jobbar där. Detta  menar anställda som ligger bakom uppropet #AppleToo.

Hashtaggen anspelar på det faktum att Apple länge setts som en drömarbetsplats som i mångt och mycket varit immunt mot de problemen som uppmärksammats genom till exempel MeToo. Men i USA har fokus också legat på bristen på mångfald. Där glastaken för minoritetsgrupper varit tämligen tjocka.

På Appletoo.us kan vi läsa bland annat följande:

“For too long, Apple has evaded public scrutiny. The truth is that for many Apple workers — a reality faced disproportionately [..] the culture of secrecy creates an opaque, intimidating fortress. When we press for accountability and redress to the persistent injustices we witness or experience in our workplace, we are faced with a pattern of isolation, degradation, and gaslighting.

No more. [..]”

Förra veckan kunde vi också läsa om hur en kvinnlig medarbetare  blev tillsagd att stanna hemma och inte komma till jobbet efter att hon varnat om sexism på arbetsplatsen. Den som gav orden om att hon skulle stanna hemma var också en av hennes plågoandar.

Foto Allan Levine CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!