Recensioner

ALOGIC USB‑C MacBook Dock Nano — stilren USB-C-adapter till din bärbara Mac

Inte så nano

Vill du ha en min­i­mal­is­tisk USB-C-doc­ka till din Mac­Book Pro eller Mac­Book Air med full fart på laddning är det­ta pro­duk­ten för dig.

Vi bör­jar kän­na igen dessa dock­or nu, vi skrev pre­cis om storasysko­nen Alog­ic Ultra USB‑C Dock Plus som som har en pro­fes­sionell estetisk touch och Nano föl­jer efter men me det skill­naden att den har färre por­tar, är mer min­i­mal­is­tisk men pas­sar ock­så endast Apples bär­bara dator­er. Det­ta då Nanon använ­der två USB-C-utgån­gar från Macen och avstån­det mel­lan de två är skräd­darsytt för just Mac­Book Pro och Air.

USB-C MacBook Dock Nano

Lustigt nog får vi egentli­gen inga större förde­lar jäm­fört med att endast använ­da en, konkur­renter kan till exem­pel ge 4K-upplös­ning över HDMI-porten på 60 Hz i stäl­let för 30 Hz som det brukar vara och så även här. Däre­mot för­lorar vi inga USB-C-por­tar då båda två för­längs och finns med på adaptern var­av en ger genom­ström­mande laddning på hela 100 watt vilket få andra klarar om någon.

USB-C MacBook Dock Nano

Design­mäs­sigt föl­jer den det språk som Plus:en med sitt sobra lite hår­da rymd­gråa utseende men det gör sig inte rik­tigt lika bra här design­mäs­sigt då det blir så tydlig miss­match i det mörk­gråa jäm­fört med datorn när den lig­ger så nära. De två kon­tak­ter­na gör att den sit­ter bety­dligt bät­tre än lik­nande adap­trar som använ­der endast USB-C-utgång från datorn men även här måste vi vara för­sik­ti­ga så vi inte rör den medan vi över­för mate­r­i­al från SD-kor­tet — den processen är alltid megakänslig av någon anled­ning och det är lätt att få upp att kor­tet mon­ter­ats ut.

Sam­man­fat­tning

En USB-C-doc­ka med myck­et poten­tial men som hade behövt använ­da de dub­bla USB-C-kanaler­na ännu mer, 30 Hz är ingen upp­da­ter­ings­frekvens någon män­niska bor­de få uppl­e­va i onö­dan, hade den löst 60 Hz hade det var­it per­fekt.

Teknikveckan rekommenderar

Betyg

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 4/5
 • Total­be­tyg 3,5/5

Plus

 • Sober design.
 • Hög kval­itét­skänsla.
 • 100 watt genom­strömn­ing

Minus

 • Bor­de giv­it mer med dub­bla USB-C-kon­tak­ter.
 • USB‑C har sina begrän­sningar.

Specifikationer

 • Dataöver­föring: Stöder USB 3.1 Gen 1 dataöver­föring USB‑C och USB-A-por­tar
 • Mått: Mått :120 (L) x 27,7 (B) x 12,2 (H) mm
 • Utgång: HDMI x 1, USB 3.0 Type‑A x 2, USB‑C (Data + Pow­er Deliv­ery) x 1, USB‑C (Data Only) x 1, SD Card Slot x 1, Micro SD Card Slot x 1
 • Ingång: USB‑C x 2
 • Upplös­ning: HDMI: upp till 4K (3840x2160) @ 30HZ
 • Pris: Ca 1000 kr.

Recen­sion­sex från Lifestyle­Store.

Kommentarer