Recensioner

Usbepower Fusion Mini USB‑C Powerbank saknar kraften

Mer Prins Adams än He-man

Det exter­na bat­teri­et Usbe­pow­er Fusion Mini USB‑C är både vack­er och tit­ta på och rik­tigt smart med sina två inbyg­g­da kablar men något sak­nas.

usbpower Fusion Mini USB-C Power Bank hängandes i en USB-A-laddare§

Med sina 3000 mAh hän­der det näm­li­gen inte myck­et när vi är ute och spelar Poké­mon Go. På för­pack­nin­gen lovas det 1,5 gånger laddning men det gäller möjli­gen en gam­mal iPhone, som inte ens går att kop­pla in. Den­na har inga andra anslut­ningar än den inbyg­g­da USB‑C och USB-slad­dar­na. En mod­ern Android-tele­fon har numera när­mare 5000 mAh-bat­terier.

usbpower Fusion Mini USB-C Power Bank

Vidare är det synd att det inte går att lad­da upp Fusion Mini med USB-C-kon­tak­ten, du måste kop­pla in det via den via USB‑A. Det gillar inte vi som försök­er ström­lin­je­for­ma vårt hem med endast en typ av lad­dare.

usbpower Fusion Mini USB-C Power Bank inkopplad via den inbyggda USB-C-kabeln i en Android-telefon

Men oj vad snygg den är. Sam­ma tillverkare har ock­så en vari­ant med Light­ning även den på 3000 mAh samt en lite större på 6000 mAh med två USB-A-ingån­gar så du kan kop­pla in vilken kabel du vill. Dessa är ett bät­tre köp.

Sammanfattning

Utseende är inte allt, särskilt när det gäller bat­teri. 3000 mAh är dessvärre allde­les för lite

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 1/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 2/5
 • Instal­la­tion N/A
 • Total­be­tyg: 2/5

PLUS

 • Snyg­gaste power­bank vi sett.
 • Nice med inbyg­g­da kablar.

MINUS

 • För litet bat­teri.
 • Kan ej lad­da upp sig själv med USB-c-kabeln.

DETALJER

 • Färg­: Svart/guld, blå/guld.
 • Övrigt: Funger­ar ej på iPhone.
 • Styr­ka:
 • Pris: Ca 300 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer