Nyheter

Utlottning: Kicks för iPad — smart skydd mot repor

KS_top_01

Om du pre­cis under­teck­nad ofta nojar dig över din iPads repvän­li­ga bak­si­da var­je gång du läg­ger ifrån dig den ska du defin­i­tivt kol­la in Kicks. Kicks är ett enkelt och bil­ligt till­be­hör till iPad des­ig­nat av Blue Lounge som står bakom en rad smar­ta Apple-inrik­tade till­be­hör. Kicks hjälper den pedan­tiske att hål­la bak­si­dan på iPad sky­d­dad från alla smu­lor på bord som så ofta led­er till repor.

Kicks består av silikonskenor som du enkelt fäster på din iPads bak­si­da längs långsi­dor­na. Den klib­bi­ga sidan av gum­milis­ten fäster enkelt mot iPadens alu­mini­um och helt utan att läm­na spår efter sig om du senare tar av dem, och om du väl­jer att ta av dem kan du enkelt åter sät­ta fast dem igen, men efter 10–15 gånger bör­jar dock klistret tap­pa fäst­funk­tio­nen en del och fäster inte lika bra som de förs­ta gånger­na.

KS_top_05

Det är inga som helst prob­lem att fäs­ta dem någor­lun­da sym­metriskt och i lin­je med iPadens kan­ter, och när de är dit­sat­ta sit­ter de på sin plats utan att gli­da runt eller åka av. Ett bonussky­dd är att lis­ter­na även sky­d­dar din iPad när du med Smart Cov­er har iPad lutad i land­skap­släge — den nedre lis­ten hin­drar effek­tivt att iPad kom­mer i kon­takt med under­laget.

Den tota­la tjock­leken av iPad ökar vis­serli­gen med några mil­lime­ter när Kicks-lis­ter­na sit­ter på, men under den månad jag nu tes­tat Kicks på min iPad av senaste gen­er­a­tion har jag inte en enda gång känt att lis­ter­na var­it i vägen.

Trots den sub­ti­la desig­nen av Kicks tap­par ändå iPad en del i stilpoäng — en nack­del som dock vägs upp av alla Kicks funk­tion­s­mäs­si­ga förde­lar: du behöver aldrig mer oroa dig när du läg­ger ner din iPad på ett under­lag, du kan luta iPad mot en bor­d­skant utan att oroas för att repa upp den och Kicks funger­ar utan prob­lem med Apple Smart Cov­er.

KS_top_02

IMG_3622

För endast 119 kr är det inget snack om sak­en — har du svårt för heltäckande iPad-fodral men ändå vill sky­d­da din iPads ömtåli­ga bak­si­da är Kicks ett givet köp. Var­je för­pack­n­ing innehåller dessu­tom två upp­sät­tningar sky­dd (totalt 4 silikon­lis­ter) vilket gör det hela ännu mer prisvärt.

Du kan köpa Kicks direkt på webben via Blue Lounge’s sven­s­ka web­bu­tik Lifestylestore.se.

Utlottning

Vi har en upp­sät­tning lis­ter kvar i den test­för­pack­n­ing vi fick skick­ad till oss och dessa kom­mer vi lot­ta ut till en av våra läsare. För att delta i utlot­tnin­gen skriv­er du en kom­men­tar i kom­men­tars­fäl­tet och tip­sar om ett iPhone‑, iPad- eller Mac-till­be­hör som du vill att vi ska testa/recensera.

Glöm inte att ange din rik­ti­ga e‑postadress när du skriv­er din kom­men­tar — det­ta då vin­n­ar­mailet kom­mer skickas till den e‑postadressen. Enklast är om du ska­par en använ­dare på Allt om Mac genom att reg­istr­era dig.

Du kan delta fram till tis­dag kväll klock­an 20:00. Lot­tnin­gen görs sam­ma kväll och kort därefter med­de­las vinnaren via e‑post.

Kommentarer