Nyheter

Vad gör Xiaomi för något, egentligen.

Mycket, det är svaret, mycket

Xiao­mi, före­taget från Kina som verkar vara på starkt intåg i väst. Men vad är det egentli­gen de tillverkar för något? Det är nog en frå­ga som mån­ga ställt sig. De fles­ta som besökt en shop­pingsi­da från Kina har med störs­ta san­no­likhet stött på någon av Xiaomis pro­duk­ter.

Youtubekanalen Xiaomi­fy har gjort två videos om pro­duk­ter­na Xiao­mi har pre­sen­ter­at under 2018. Det är allt från väg­ghäng­da tvättmask­in­er, barn­vagnar till pryd­nadssak­er i samar­bete med Mar­vel.

https://youtu.be/82jRAXRiGjU

Kommentarer