Android

Versionen av OnePlus 7 Pro som nästan är omöjlig att få tag på

OnePlus och Webhallen gör gemensam sak i år igen

One­Plus samar­be­tar med Web­hallen även det­ta året och släp­per One­Plus 7 Pro Loot Crate Edi­tion i endast 50 exem­plar. Paketet innehåller en One­Plus 7 Pro ihop med en mas­sa till­be­hör och annat godis.

“Till­sam­mans med One­Plus har vi tag­it fram en sup­ply drop för alla er One­Plus-fans som innehåller mas­sa good­ies, en över­raskn­ing från Bose och dessu­tom har vi kry­d­dat det med en lim­it­er­ad sak som enbart tag­its fram för den­na box.”

För­ra året hade man ett lik­nande paket men då med 100 enheter. Dessa såldes slut på 42 sekun­der så det gäller att inte tve­ka på knap­pen om du är intresser­ad.

Läs mer hos Web­hallen (Affil­i­atelänk)

Kommentarer