Recensioner

Vi har testat nya tillbehör från Native Union

Ge dina Apple-prylar en lyxbehandling

Gänget på Native Union är helt emot masspro­duc­er­ade plas­t­till­be­hör och har där­för gått åt en helt annan rik­t­ning där de istäl­let sat­sar på mate­r­i­al av hög kval­ité som både är slit­star­ka och ska se bät­tre ut, men är det värt det högre priset?

BELT Watch

Först ut har vi deras lad­dare till Apple Watch som het­er BELT Watch. Ni som har shop­pat slad­dar på IKEA kän­ner nog igen det svartvi­ta ban­det som omsluter kabeln. Själ­va lad­daren funger­ar som Apples egna med en mag­net som direkt fast­nar på bak­si­dan av klock­an. Runt själ­va lad­daren har de lin­dat in den i silikon vilket gör att den lig­ger still på nattduks­bor­det vilket är väldigt smart. På kabeln har vi även en läder­rem så vi enkelt kan bun­ta ihop kabeln när vi ska ut och resa. Den lad­dar klock­an helt utan prob­lem och kval­itén känns högre än Apples egna och det är en kul detalj med det bruna läder­ban­det.

Nativeunion

Drop Wireless Charger

Att var­je kväll leta efter lad­d­k­a­beln som i ren protest har fly­tt från säng­bor­det och gömt sig på gol­vet med resten av alla kablar är en van­lig sit­u­a­tion för mån­ga. Där­för har idag mån­ga en Qi-lad­dare vid säng­bor­det istäl­let och Drop Wire­less Charg­er stick­er ut från andra lik­nande lad­dare. På ovan­si­dan där tele­fo­nen plac­eras möts vi av ital­ien­sk läder i tre oli­ka kulör­er och den ger en effekt på upp till 10W. Den har även stöd för Apples snab­bladdning på 7,5W så om du sover få tim­mar så hin­ner ändå tele­fo­nen lad­das. Lad­daren känns väl­byg­gd och oavsett var på plat­tan vi plac­er­ar tele­fo­nen så får den laddning.

The Stow Collection

Sist ut har vi tre pro­duk­ter vars syfte är att frak­ta både din iPad Pro, Mac­Book och kablar med stil. Stow Slim till iPad är ett fodral där du får plats med din iPad Pro, Smart Key­board och Apple Pen­cil. Det är kort och gott en sleeve som i öpp­nin­gen har mag­neter så när iPaden är plac­er­ad i fodralet så finns det ingen risk att den av mis­stag glid­er ur. Pre­cis som med pro­duk­ter­na ovan känns även den­na väl­gjord och Stow är inget man skäms att gå runt med. Fodralet finns till iPad Pro 11” och iPad Pro 12,9”.

Native union

Stow Sleeve ska sky­d­da din Mac­Book och finns till 12”, 13” eller 15-tum och vi hit­tar en lik­nande design som till iPad Pro. Skill­naden är att vi istäl­let har en dragked­ja i top­pen som även ska vara vat­ten­tät så ingen vät­s­ka hit­tar sig in i fodralet. Här är det svårare att få plats med till­be­hör då varken lad­dare eller mus får plats vilket är lite trist.Native union

Sist ut har vi för­varin­gen till dina lad­dare, kablar, Apple Pen­cil och donglar som kan vara bra att ha med sig på resan. Stow Orga­niz­er har lik­nande design som pro­duk­ter­na ovan och på insi­dan har vi genomtänk­ta fack för alla dina till­be­hör.

Native Union

Summering:

Vi har inte tidi­gare tes­tat några pro­duk­ter från Native Union men vi måste säga att vi är impon­er­ade av deras till­be­hör. Samtli­ga pro­duk­ter vi har tes­tat känns väl­byg­g­da, har hög kval­ité och att de dof­tar av läder gör inte sak­en säm­re. Det­ta kom­mer ju även med en pris­lapp som är högre än hos andra tillverkare. Men vill du ge dina pro­duk­ter en spabehan­dling var­je dag så är det värt att tit­ta när­mare på Native Unions pro­duk­ter. Samtli­ga lad­dare är MFi och de går att köpa på Apples hem­si­da.

Priser:

Drop Wire­less Charg­er: 829 kro­nor

Belt Watch: 519 kro­nor

Stow till iPad: 749 kro­nor

Stow till Mac­Book: 949 kro­nor

Stow Orga­niz­er: 695 kro­nor

Kommentarer