Spel

Vi tar en titt på Super Mario-encyclopedin — Limited Edition

Överraskande rektangulär

Mario har fått sitt eget upp­slagsverk och så även i en så kallade lim­it­ed edi­tion. Det som fram­förallt utmärk­er den är det fyrkanti­ga fodralet. Böck­er­na finns i fyra oli­ka ver­sion­er där skill­naden lig­ger i vilken karak­tär eller sym­bol som finns på omslaget av själ­va boken sedan.

Kommentarer