Android

Video: Så står sig Samsung Galaxy-mobilerna mot all ny konkurrens

Det är trångt i toppskiktet!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Sam­sung blev gigan­ter inom mobil­världen genom att stå längst fram på bar­rikader­na mot Apple.

Numera är konkur­rensen sten­hård på top­pen och fram­förallt de Kine­siska utma­nar­na har bliv­it ett allt större hot. Vi tar oss en titt på vad som gör Sam­sungs flag­gskepp för året S10 och S10+ unikt bland de andra. Sam­tidigt fat­tar vi tycke för deras bety­dligt bil­li­gare his­to­ri­er där A‑modellerna erb­jud­er intres­san­ta tele­fon­er för så lite som 2500 kro­nor.

Reklam: Köp Sam­sung Galaxy-tele­fon­er via Web­hallen.

Kommentarer