Video

Video: Smarta hem på IFA 2019

Det är i hall 25 det händer

IFA-mäs­san är i full gång och tusen­tals utstäl­lare vis­ar Europa vad just de har att erb­ju­da. Vi besök­te hall 25 som innehöll de fles­ta som fokuser­ar på Smar­ta Hem. Där besök­te vi några av de före­tag vi tidi­gare gjort video om och så några nya. Vi avs­lu­tar med en liten rund­tur av vad som mer fanns att kol­la på.

Länkar och affil­i­atelänkar till de pro­duk­ter som visas upp i videon.

Kommentarer