Ljud & Bild

Video: Sony RX0II — liten på jorden stor i orden

Kameror från Sony har säl­lan ett ped­a­gogiskt och tydlig namn och det gäller även RX0II men RX0-serien är deras minikam­era i sam­ma seg­ment som Go Pro och Dji Osmo Action.

Men där slu­tar likheter­na — det RX0II lev­er­erar på bety­dligt bät­tre bild men i gengäld har den ett dyrare pris och säm­re optisk sta­bil­isator.

Den har ock­så en hel del andra egen­heter som meny­er som är lättare att gå vilse i än en reg­n­skog och var är vår USB‑C? Avsak­naden av aut­o­fo­cus under filmn­ing diskval­i­fi­cer­ar i prin­cip den som VLOG-kam­era.

Det till trots är det här en kam­era som vi gillar att använ­da fram­för de andra på grund av dess vikbara skärm och över­lägsna filmk­val­ité.

Priset är 8990 kro­nor inkl hål­lare.

Speci­fika­tion­er
* 1‑tums Exmor RS CMOS-sen­sor på 15,3 MP
* Zeiss Tes­sar T* 24mm f/4 vid­vinkelob­jek­tiv
* Intern 4K-inspel­ning i 25 fps och SLog‑2
* Inbyg­gd elek­tro­n­isk bild­sta­bilis­er­ing
* Vin­klings­bar LCD-skärm
* Mikro­fon­ingång
* Ögon-AF i still­bild­släget
* Vat­ten­tät på upp till 10 meters djup (IP8)
* Krosstålig under vik­ter på upp till 200 kg
* Stöt­tålig för fall från upp till 2 meters höjd
* Spela in i upp till 1000 fps slow­mo­tion
* WiFi & Blue­tooth
* Kon­tin­uerlig still­bild­stagn­ing på upp till 16 bilder/s

Kommentarer