Nyheter

Vinnaren av Fortnite kammar hem $3 miljoner

Bra veckopeng

Epic Game som lig­ger bakom suc­céspelet Fort­nite har valt att hål­la ett världsmäster­skap i spelet och skep­pat in $30 miljon­er i prispot­ten.

Vinnaren i solo­grenen är sex­tonåri­ga Kyle ”Bugha” Giers­dorf som tog hem högs­ta indi­vidu­el­la prispot­ten på hela $3 miljon­er.

När det kom till duo-tävlin­gen så var det Emil “Nyhrox” Bergquist Ped­er­sen och David “Aqua” W som vann den. De fick till­sam­mans dela på $3 miljon­er.

Turner­in­gen drog nära 9 miljon­er tittare till finalda­gen enbart på YouTube.

När ESPN intevjuade Kyle Giers­dorf så sa han så här om den enor­ma sum­man pen­gar han vun­nit

“Emo­tion­al­ly, right now, I don’t feel too much, except I know that this could pret­ty much change my life for­ev­er,” “It’s just absolute­ly unre­al.”

Via:TechCrunch

Käl­la:ESPN

Kommentarer