Nyheter

Vinnaren i utlottningen av Pinlo Slice 3 är utsedd

Vinnaren i utlot­tnin­gen av ett Pin­lo Slice 3 är nu utsedd. Den lyck­li­ga vinnaren är Vic­tor Johans­son som svarat rätt på de svåra frå­gor­na och dessu­tom gett en bra motiver­ing.

Rätt svar var:
1. Andrea Jung
2. 1 Dol­lar

Och vin­nar motiverin­gen lyder:

“När allt­ing gått fel, du tap­pat en del, då är det så tur att Allt Om Mac ger dig ett sky­dd till din käraste lur”

Vic­tor får gär­na kon­tak­ta mig på [email protected] och uppge adress så kom­mer vin­sten som ett brev på posten.

Kommentarer