Apple

Vissa MacBook Pro-modeller får inte tas med på flygplan

Se till att laga den först

För ett tag sedan valde Apple att återkalla ett antal Mac­Book Pro 15″ då bat­teri­et lätt kunde bli över­het­tat och i värs­ta fall även fat­ta eld.

Nu har FAA, motsvarigheten till Luft­fartsver­ket i USA valt att ge dessa enheter fly­gför­bud. FAA har skick­at ut ett med­de­lande till alla större fly­g­bo­lag i USA där per­son­alen ska informera pas­sager­ar­na att om de har en Mac­Book Pro som har bliv­it återkallad men inte läm­nats in till Apple  får de inte ta med datorn upp i luften.

På Apples hem­si­da kan du kon­trollera om din dator är en av de drab­bade och det gäller Mac­Book Pro 15″ som såldes från sep­tem­ber 2015 fram till feb­ru­ari 2017. Om du har en av dessa dator­er som är återkallade så är det en god idé att boka en tid hos Apple Store för att få det åtgär­dat.

Käl­la Bloomberg

Kommentarer