Film & TV

Vita röstskådespelare ska inte längre spela färgade

The Simpsons och Family Guy tar ställning

Under åren har mån­ga teck­nade serier använt sig av vita röst­skåde­spelare för att spela fär­gade karak­tär­er. Nu blir det ändring på det.

Nu beslu­tar The Simp­sons och andra röst­skåde­spelare att läm­na plats till för­mån för fär­gade skåde­spelare. The Simp­sons och Fam­i­ly Guy har fått mot­stå en hel del kri­tik för det­ta under åren.

The Simp­sons tar ställ­ning för att ändra på det­ta sam­tidigt som röst­skåde­spelaren Mike Hen­ry går ut på twit­ter och talar om att han slu­tar spela karak­tären Cleve­land Brown i Fam­i­ly Guy. För att han tyck­er att någon av sam­ma etniska bak­grund ska spela rollen.

Käl­la: Moviezine.

Kommentarer