Nyheter

VLC når 1.0

VLCVLC som genom tider­na var­it den sto­ra räd­daren nrä det kom­mer till att spela upp vide­ofil­er på Macen som inte stöds av Quick­Time har nu bliv­it vux­en och nått 1.0.

På senare tid har pro­gram­mets använd­ning­som­råde min­skat en del då det nu går att installera stöd för i prin­cip varen­da vide­o­for­mat i Quick­Time via Per­ian.

Att VLC fak­tiskt skulle få en 1.0‑version var väl lika osan­no­likt som att Google skulle ta bort Beta-taggen från Gmail och Docs.

VLC är gratis att lad­da hem. Mer infor­ma­tion om Per­ian och VLC samt en mas­sa andra bra pro­gram att ha finns i föl­jande kär­leks­ful­la artikel här på iLove.

Kommentarer