Nyheter

Windows 95 finns nu som app för samtliga OS

Har du någon­sin haft det där lil­la extra sug­et efter Win­dows 95? Du kan vara lugn. Felix Riese­berg som van­ligtvis är utveck­lare på Slack har tag­it steget län­gre och ska­p­at en app där du kan simulera Win­dows 95 på Lin­ux, MacOS och Windows.

Han har pub­licer­at käl­lko­den och instal­la­tio­nen för appen på GitHub. Klas­siska appar såsom Word­pad, phone dialer, MS Paint och MineSweep­er funkar som på räls. Tyvärr så funkar inte Inter­net Explor­er som den ska och vägrar tyvärr att lad­da hemsidor.

Appen är bara 129MB stor och när den körs på datorn tar den bara upp förvå­nans­vär­da 200MB RAM även fast man kör gam­la sys­temverk­tyg, appar och spel. Fryser appen fast så kan du alltid star­ta om instansen av appen.

Käl­la: TheV­erge

Kommentarer