Apple

WWDC slår upp sina portar idag

Virtuella, digitala, på distans-portar

Idag drar Apples utveck­larkon­fer­ens WWDC igång — 19.00 sit­ter vi bänkade.

I van­lig ord­ning håller Apple sin årli­ga Keynote för att upp­dat­era oss med nyheter inom mjuk­vara och vi förvän­tar oss upp­da­teringar av iOS, macOS, iPa­dOS, tvOS och watchOS. Det ryk­tas ock­så om ett home­OS som då kan bety­da att vi får se en mer avancer­ad styrn­ing av våra smar­ta enheter och att Home­K­it får en ordentlig uppdatering.

Det hän­der att Apple även bjud­er på hård­vara under even­tet och i år ryk­tas det främst om Mac­Book Pro som kan tänkas kom­ma med en upp­dat­er­ad ver­sion av Apple Sil­i­con M1-proces­sorn, Apple Sil­i­con M2.

Föru­tom det­ta så har en käl­la till 9to5Mac var­it upp­märk­sam och under hel­gen sett en video som dök upp i Apple Music men försvann illa kvickt. Om att vi får nyheter om ljud ikväll ock­så — rum­sligt ljud för Apple Music. Att vi då även får till­gång till Apple Music Hi-fi är högst troligt och något vi ser fram emot.

Det kan bli en lång afton och vi rap­porter­ar under hela kvällen tills nyheter­na slu­tar flöda.

Apples event kan föl­jas på deras hem­si­da, på Apple TV och via YouTube.

Via: Omni och 9to5mac.

Kommentarer