Apple

Xiaomi har en ny smart alarmklocka på ingång

Stöd för Apple Music och Philips Hue

Det Xiao­mi-ägda Zmi ser ut att ha en väckark­loc­ka på ingång som inte bara väck­er dig på mor­gonen utan den har även stöd för Philips Hue och Apple Music.

Utöver Apple Music ser den även ut att få stöd för Ama­zon Music, Spo­ti­fy, Pan­do­ra och iHeart Radio. När det kom­mer till stöd för Philips Hue så har klock­an med störs­ta san­no­likhet en Zig­bee-hub inbyg­gd i sig vilket gör att det inte krävs någon Hue-hubb för att styra sina smar­ta lam­por. Sen, pre­cis som en van­lig alarmk­loc­ka har den oli­ka alarm­sig­naler, timer, en dig­i­tal dis­play och vår favorit­funk­tion — snoozek­nap­pen. Priset ska enligt käl­lor till Home­K­it­News ham­na på runt 30 dollar.

xiaomi clock

Xiaomi clock

Käl­la Home­K­it­News

Kommentarer