Nyheter

Xiaomi kommer till Norden med start i Sverige

Lanseringsevent idag!
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Xiao­mi som tidi­gare bara fun­nits rep­re­sen­ter­ade i form av åter­försäl­jare etabler­ar sig offi­ciellt på den sven­s­ka mark­naden med start idag. Man kom­mer så småningom bre­da ut sig i hela Nor­den. Xiao­mi är blott ett 9 år gam­malt före­tag men har redan tag­it världen med storm, man gör dels egna pro­duk­ter där kat­a­lo­gen är uppe i tusen­tals oli­ka pry­lar, allt i från para­ply­er och pen­nor till mobil­er, smar­ta hem-pro­duk­ter samt ljud & bild.

Till det har man byg­gt upp ett ekosys­tem som andra tillverkare ansluter sig och mest kän­da här i Sverige bor­de Roborock som gör de så pop­ulära smar­ta damm­sug­ar­na. Xiao­mi äger ofta delar av dessa bolag och använ­der dem som under­lever­an­tör­er till sina egna pro­duk­ter vilket förk­larar att pro­duk­ter till funk­tion­er och utseende kan vara gan­s­ka lika trots att det egentli­gen är oli­ka bolag som saluför dem.

Idag fick vi dock inte se några ny-nya-pro­duk­ter som vi inte redan kände till men man slog stort på att Mi Note 10 med sin 108-megapix­el­skam­era plus 4 andra kameror och bat­teri på hela 5260 mAh fick ett sven­skt lanser­ings­da­tum och att den kom­mer säl­jas via Web­hallen, Neton­net samt tidi­gare kän­da Mi-Store för 5995 kro­nor.

Övri­ga pro­duk­ter som visades upp säljs redan på Mi-Store men nu cementer­ar man allt­så dessa från offi­ciellt håll och vi får helt enkelt se det som en bör­jan på något större.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLbGVVTUlf9VbHreQHrNPnkz

Kommentarer