Android

Xiaomi presenterade idag Mi 11

IPhonedödaren enligt dem själva

Idag höll Xiao­mi låda och visade upp näs­ta gen­er­a­tion i Mi-serien — Mi 11 har fokus på film, ljud och upplevelse.

I en video­p­re­sen­ta­tion som var klart inspir­erad av Apple visade de upp sin nya flag­gskeppsmod­ell Mi 11. Som ska vara den bäs­ta smart­pho­nen i världen och fram­förallt utk­las­sa iPhone 12 Pro.

All data som visades jäm­fördes med hjälp av grafik och bilder på iPhone där det mättes 5G, oper­a­tivsys­tem, laddning, bat­teri och andra specifikationer.

De vis­ar hur hårt tele­fo­nen tes­tats och hur myck­et arbete det gått in i den från Xiaomis lab­o­ra­to­ri­um för att ta fram den abso­lut bäs­ta skär­men, bat­teri­et och desig­nen. Till och med färg­er­na har gått igenom hår­da tester i deras anläggning.

Skär­men består om en AMOLED med upplös­ning på 3220x1400 och en pix­eltä­thet på 551 ppi. Den har 120Hz med adop­tiv kon­troll som kan vari­era mel­lan 30 och 120 Hz i flera steg beroende på vad som visas på skär­men. Den har även fått förhöjd käns­lighet i touchen till 480Hz som jäm­förs med iPad som har 240Hz.

Huvud­kam­era är på 108 megapix­el, den har ock­så en 123 graders vid­vinkel på 12 megapix­el och en teleob­jek­tiv som kan ge 120x zoom.  Inbyg­g­da funk­tion­er och effek­ter för video som time-laps, slow shut­ter och time freeze. Mi 11 fil­mar i HDR10+ och den sto­ra sen­sorn på 1/1.33″ till­sam­mans med pro­gram­vara ska kun­na ge ljusa klara bilder även i totalt mörker.

De lik­nar sin video-redi­ger­ing med en rik­tig film­stu­dio med 8 enkla fil­ter och film­mal­lar fram­tagna av ledande pro­du­cen­ter och de ska i år slå upp por­tar­na för Xiao­mi Film Fes­ti­val där använ­dare får delta för att kun­na krö­nas till den bäs­ta Xiao­mi-kreatören. Stere­oljudet i tele­fo­nen lev­er­eras av Harman/kardon.

Desig­nen bjud­er på en tele­fon klädd i goril­la glass och kom­mer med ett års garan­ti för skärm­byte och två år för övri­ga områ­den. Tele­fo­nen är lätt kur­vad runt om för att göra sidor­na tunnare och bli behagli­gare att hål­la i. Färg­er­na Hori­zon Blue och Mid­night Grey är de två färg­er­na som inte ratades i lab­o­ra­to­ri­um och län­gre fram kom­mer det en vit samt en Spe­cial Edition.

På insi­dan hit­tar vi det nya Qual­comm Snap­drag­on 888 som ska ge höga hastigheter med hjälp av 5nm-teknik och lev­er­era snabb 5G och dessu­tom hit­tar vi ett Adreno 660 grafikko­rt på insidan.

Bat­teri­et är på 4600mah och kan snab­blad­das med 55W genom kabel och då lad­das full på 45 minut­er samt trådlös laddning på hela 50W som kan fyl­la tele­fo­nen på 53 minut­er. Den har även bakvänd laddning och kan ge 10W trådlös laddning till hör­lu­rar eller andra enheter. Det ingår en 55W GaN-lad­dare för att kun­na nå upp till hastigheter­na som utlovas.

Mi 11 har dessu­tom pulsmätare där vi kan plac­era fin­gret direkt på skär­men, pro­gram­vara för att stän­ga ute störande omgivn­ingsljud när vi talar och spelar in video och ljud. Tele­fo­nen lev­er­eras ock­så med antibak­teriellt skal och skärmskydd.

Mi 11 kom­mer i ver­sion­er med 8GB RAM och 128 eller 256 GB lagring med en pris­lapp på 749 respek­tive 799 dol­lar. Sven­skt lanser­ings­da­tum och pris­er finns ingen infor­ma­tion om än. Dock visades flera sven­s­ka oper­atör­er som åter­försäl­jare bland annat 3,  Telia och Telenor.

Under pre­sen­ta­tio­nen pas­sade de ock­så på att visa upp Mi TV QLED 75″, samt en Mi Elec­tric Scoot­er Pro 2 i samar­bete med Mer­cedes AMG F1 i sportig färg.

Via: Xiao­mi Press.

Kommentarer