Nyheter

Xiaomis elsparkcykel M365 har en allvarlig säkerhetsbrist

Går att styra på distans

Xiaomis pop­ulära elspark­cykel M365 har en all­varlig säk­er­hets­brist uppger säk­er­hets­fir­man Zim­peri­um. Det är i aut­en­tis­er­ing­sprocessen det bris­ter, vilket med­för att det går att styra vis­sa funk­tion­er på M365 utan att behö­va ange elspark­cykelns blue­tooth-lösenord.

Zim­peri­um skriv­er i sin rap­port att det är väldigt enkelt att ta kon­troll över elspark­cykeln och det går bland annat att få kon­troll över brom­sar, hastighet och låsa ned M365 helt. I videon ovan kan ni se när de tar kon­troll över spark­cykeln och bolaget har även var­it i kon­takt med Xiao­mi som ännu inte har åtgär­dat bris­ten. Räck­vid­den är även den väldigt god och Zim­peri­um kunde styra funk­tion­er på M365 på upp till 100 meter.

Vill ni läsa hela rap­porten så kan ni klic­ka er vidare här.

Käl­la Zim­peri­um

 

 

Kommentarer