Smarta Hem

Yale Smart Cabinet Lock får stöd för HomeKit

Nu kan du låsa in ditt lördagsgodis på riktigt

Yale pre­sen­ter­ade tidi­gare i år sitt smar­ta lås för skåp. Låset består av två delar och efter­mon­teras i befintli­ga skåp och lådor med anti­n­gen en eller dub­bla dör­rar om du vill ha lite mer koll på vis­sa sak­er i hem­met.

Yale Smart Cabinet Lock

Yale Smart Cab­i­net Lock kon­trolleras via Yale-appen och när det­ta lås är anslutet till Yale Wi-Fi Bridge fås numera stöd för Apple Home­K­it men även för Ama­zon Alexa samt Google Assis­tent. Låset kan även kon­trolleras utan bridge då det har stöd för Blue­tooth och styrs då direkt från din smart­phone när den­na är inom räck­håll. Vill du kun­na fjärrstyra låset så är det en bridge som gäller.

En smart sak Yale tänkt på här är att om skåpet är stort nog för någon att klät­tra in i och låset går igen bakom dig så lyses det­ta upp på insi­dan så att det kan hit­tas och då kan nöd­knap­pen tryckas in. Smart och säk­ert!

Hur mån­ga lås behöver du då? Nja, ett lås kostar EUR 279 i Europa så du kanske packar ihop värde­sak­er­na i ett skåp istäl­let för flera. Låset ska finnas till­gäng­ligt på mark­naden i slutet av året.

Käl­la: Home­K­it Author­i­ty

Kommentarer