Nyheter

YouTube för iPad uppdaterat för Split View och Slide Over

Äntli­gen för oss iPad-använ­dare som gillar att se på YouTube sam­tidigt som vi sur­far så har Google idag upp­dat­er­at appen så den nu funger­ar med både Split View och Slide Over i iOS 9. Funger­ar lika fint att ha YouTube på hal­va skär­men som på en tred­jedel. Använ­der man en iPad Pro blir bilden inte så liten ens då. Nu ska bara Apple ock­så fixa till gränss­nit­tet när man väl­jer app att ha i Split View ock­så så man slip­per skrol­la både upp och ner innan man hit­tar rätt.

Häm­ta YouTube för iOS i App Store.

Kommentarer