Android

YouTube gör det lättare att hålla koll på fans och något mindre fans

Kanske till och med ett och annat troll

YouTu­bers kan nu få en hyf­sat överblick över enskil­da indi­viders kom­mentar­er på sin kanal. Genom att tryc­ka på pro­fi­l­iko­nen hos den som kom­menter­ar på ens video får vi upp infor­ma­tion om när per­so­n­en gick med på YouTube samt om den­na har några prenu­mer­an­ter på sin egen kanal. Slut­li­gen får vi upp antal kom­mentar­er som gjorts av per­so­n­en på vår egna kanal samt vad som sagts i de tre senaste kom­mentar­erna.

Det är synd att vi inte kan se alla kom­mentar­er dock.

Funk­tio­nen finns för när­varande endast i Android-appen men kom­mer till övri­ga plat­tfor­mar snart.

Via Techcrunch.

Kommentarer