Nyheter

Youtuber påstår att nya MBP 2018 är långsammare än MBP 2017

Apple släppte för­ra veck­an nya Mac­book Pro´s, var­av en går att få med 6 kärnig proces­sor på 2.9GHz Intel Core i9 som ska kun­na lev­er­era fan­tastiska resul­tat.

Nu har en Youtu­ber, David Lee, hun­nit tes­ta hur den funger­ar i det vil­da och det ser inte bra ut. Lee avråder från att köpa den nya Mac­book Pron för att han anser att chas­sit inte klarar av att kyla datorn för använ­da de 2.9Ghz den har.

Lee har delat en video på Youtube där han ren­der­ar video i Pre­mier Pro där det ser ut som att Mac­book Pro 2018 med Core i9 prester­ar säm­re än vad Mac­book Pro 2017 mod­ellen med Core i7 gör.

Det tar 39 minut­er för Mac­book Pro 2018 att ren­dera en video medan sam­ma video ren­der­ar 2017 års mod­ellen på 35 minut­er.

Lee påstår att det är kyl­nin­gen som är prob­lemet, att all kraft i dator är meningslös så länge de inte kan kyla den ordentligt. Han påvis­ar det­ta genom att sät­ta in Mac­book Pro 2018 i fry­sen sam­tidigt som han ren­der­ar sam­ma film på bara 27 minut­er.

Macru­mors

Kommentarer