Apple

ZAGG lanserar nya tangentbord för iPad

Utlovar skydd och laptopkänsla

ZAGG vis­ar upp två nya tan­gent­bord med till­hörande sky­dd för din iPad.

ZAGG Pro Keys och ZAGG Mes­sen­ger Folio 2 är tan­gent­bord som ska ge din iPad både sky­dd och rik­tig laptopkänsla.

ZAGG Pro Keys kom­mer med ett skal och tan­gent­bord som kan tas bot från skalet. Tan­gent­bor­det är bak­belyst och ska ge lap­top-känsla och vi får även ställ­bart sta­tiv och plats för Apple Pen­cil eller ZAGG Pro Sty­lus. Det ansluts med blå­tand och en bat­ter­i­tid på upp till ett år. Kom­mer i ver­sion­er för Apple iPad 10,2 tum (7/8 Gen) och 10,9 tum iPad Air (4 Gen)

ZAGG Mes­sen­ger Folio 2 ger oss ock­så tan­gen­ter med lap­top­känsla och ett sky­d­dande fodral som även det bjud­er på hål­lare för pen­na. Men här behöver vi ta ur iPaden ut hål­laren när vi inte vill ha tan­gent­bor­det. Pre­cis som Keys Pro ansluter det­ta med blå­tand och har upp till ett års bat­ter­i­tid samt lad­das med USB‑C. Pas­sar Apple iPad 10,2 tum (7/8 gen) och iPad Air 10,5 tum (3 gen).

ZAGG Pro Keys finns till­gäng­ligt nu med ett rek­om­mender­at pris mel­lan 995 och 1090 kro­nor beroende på till vilken iPad-mod­ell vi väl­jer. ZAGG Mes­sen­ger Folio 2 kom­mer med en pris­lapp på 599 kro­nor och kom­mer senare den­na månad.

Via: ZAGG.

Kommentarer