Apple

ZAGG släpper iPad-penna

Med stöd för samtliga modeller som stödjer Apple Pencil 1 och 2

ZAGG lanser­ar nu en pen­na till iPad som ska lev­er­era myck­et av det Apple Pen­cil gör.

Pro Sty­lus kän­ner av lut­ning och kan på så vis göra dina lin­jer tjockare eller smalare, den har funk­tion­er för att svepa, scrol­la, skri­va och rita, automa­tisk parkop­pling och fäster på Pro och nya Air för laddning. Den kan ock­så lad­das med USB‑C och på en laddning ska vi få ut 8 tim­mars skissande.

Pen­nan kostar 799 kro­nor och kan bestäl­las på ZAG­Gs hem­si­da.

 

Kommentarer