Affärer

Zoom lanserar funktionen Zoom IQ för användarna

Funktionen ska stärka samarbeten och frigöra resurser genom artificiell intelligens

Nu lanserar Zoom funktionen Zoom IQ som ska stärka samarbeten och frigöra resurser genom artificiell intelligens. Vi ser nu AI ta sin plats inom fler områden.

Zoom meddelar nu att användare framöver ska kunna dra nytta av Zooms senaste tillskott – Zoom IQ. Med denna nya funktion ska samarbeten stärkas, flexibiliteten öka medan resurser frigörs. Genom artificiell intelligens kan användarnas smarta följeslagare Zoom IQ sammanfatta chattrådar, organisera idéer och frambringa innehåll för chattar, mejl och mötesagendor.

Dessutom kan Zoom IQ snabbt ge Zoom-användare tillgång till relevant mötesinformation genom att sammanställa avsnitt, höjdpunkter och takeaways från möten som har hållits på Zoom-plattformen. Zoom IQ möjliggör även för säljare att få större inblick i interaktioner med kunderna och genom AI-teknik få rekommendationer som kan förbättra såväl säljprocessen som kundupplevelsen.

Funktionen är särskilt användbar för användare som har svårt att balansera sina arbetsuppgifter och inte alltid hinner med tidskrävande uppgifter, såsom att besvara mejl och följa med i chattrådar, samt att förbereda mötesagendor, presentationer och protokoll.

Zoom kommer under de kommande månaderna att tillföra ännu fler lösningar till Zoom IQ, bland annat.

  • Zoom IQ-chattskrivning: Använd en ny skrivfunktion som kan hjälpa till att formulera meddelanden baserat på korrespondensen, utan att ändra språktonen.
  • Zoom IQ E-mail: Få förslag på mejlsvar baserat på tidigare mejlkorrespondens, Zoom-möten och Zoom-telefonsamtal. Initialt är funktionen tillgänglig i Zoom IQ for Sales för försäljare.
  • Zoom IQ-mötesprotokoll: Få referat från ett online-möte utan att behöva spela in mötet, så att de som inte kan delta snabbt kan få en överblick och sammanställning av mötet.

Källa: Pressmeddelande

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!