El-fordon
Foto: Peter Esse

2024 – året då alla nya bilar börjar pipa

Säkrare vägar är tanken

Från och med sommaren 2024 måste alla nya bilar inkludera system som varnar om föraren kör för fort. Men det är bara ett av flera varningsystem som måste finnas. Därför kan 2024 bli starten för en helt ny upplevelse av ljud i bilen – en irriterande upplevelse.

Denna artikeln är skriven i samarbete med Ladda.ac – hitta bästa laddboxen för dig.

Vi tar det från början. EU har länge jobbat för säkrare vägar och för ett par år sedan tog unionens alla organ fram ett gemensamt lagförslag för tekniska krav på framtidens bilar. Dessa krav landade i obligatorisk hastighetsöverträdelsevarning (ISA, Intelligent Speed Adaptation) om vi blott kör 1 km/h snabbare än tillåten hastighet,  obligatorisk avåkningsvarnare (ELKS, emergency lane keeping systems) samt obligatorisk trötthet & koncentrationsvarnare (DDAW, Driver drowsiness and attention warning).

Avåkningsvarnaren skall inte blanda ihop med styrassistanser som håller bilen mitt i filen så som Teslas autopilot, Volvos eller Polestars Pilot assist och Volkswagens eller Skodas Travel assist. Här handlar det om varna och korrigera först om bilen tror att vi är på väg ut över sido- eller mittlinjen på en väg. Detta är något som funnits på bilar i många år och kallas på exempelvis Volvo-språk Körfältsassistans (Lane Keeping Aid) och på Volkswagen-språk Lane assist.

Även trötthet & koncentrationsvarnare är en modern klassiker inom bilvärlden och visas ofta som en kaffekopp. Kaffekoppen symboliserar att det nog är dags att ta en paus. Funktionen togs nämligen fram i en tid då mobiltelefoner och även bilens egna skärm inte påkallade farligt mycket av vår uppmärksamhet medans vi kör. Idag hade det kanske varit bättre att symbolisera funktionen med hjälp av just en överstruken mobiltelefon.

Till skillnad mot ovanstående nämnda funktioner är varningen att vi kör för fort en tämligen ny funktion i bilvärlden. Att det inte kommit fören nu beror antagligen på att det inte funnits någon efterfrågan – kör vi för fort är vi troligen medvetna om det. En annan utmaning har varit för bilen att veta hur snabbt den egentligen får köra.

Men från och med nådens år 2024 är det alltså ett krav i alla nya bilar.

Därför finns det redan i vissa bilmodeller

Flera bilmodeller har redan levererats med funktionerna och det beror på att det är olika regler för om bilmodellen är ny eller inte. Redan från och med 6 juli 2022 var det nämligen krav för alla nya bilmodeller. Från och med 7 juli 2024 är det krav för alla nytillverkare bilar – oavsett när modellen introducerades på marknaden. De flesta tillverkare har löst det genom att införa funktionerna från årsmodell 2024 och därmed är det många kunder som redan fått de obligatoriska funktionerna.

Audi E-tron kör upp och in i en färja

Audi Q8 E-tron ihop med Volkswagen-gruppens övriga bilar har alla de obligatoriska assistanssystemen från årsmodell 2024.

Går att stänga av men inte permanent

Alla tre funktionerna går att stänga av permanent men nästa gång du sätter dig i bilen och kör iväg så är de på igen. Flera biltillverkare har byggt in genvägar i systemet så det är lätt att stänga av i alla fall hastighetsövertädelsevarnaren – antingen helt eller bara stänga av ljudet.

Därför piper det hela tiden

Beroende på vilken bilmodell du kör kan det kännas som att bilen piper mest hela tiden och då stundtals rätt högt och gällt, dessutom kan det vara svårt att veta exakt vad det är du gjort fel. Vissa bilar har mer av ett diskret ljud som snarare kan uppfattas bekräftande och tryggt. Där är det egentligen inga större problem och i de fallen gäller det i överväldigande fall de europeiska biltillverkarna.

På flera bilmodeller så kan systemen dessutom börja jobba emot varandra. Framförallt kinesiska bilar har stundtals rätt dåligt kalibrerade hjälpsystem och hamnar med lätthet i ett läge där de varnar för att vi antingen ligger för långt höger eller för långt vänster ut i en fil – det kan ibland kännas inte finnas någon riktigt läge mellan linjerna där avåkningsvarnaren (ELKS) inte varnar. När det händer så tittar vi ofta ner på förarskärmen och försöker förstå vad problemet är – då sätter nästa övernitisk varning igång i form av trötthet & koncentrationsvarnaren (DDAW) –  den som skall säkerställa så vi är koncentrerade på vägen. Dessa bilar har ofta ögonsensorer som hela tiden övervakar så vi tittar på vägen och när vi inte gör det så varnar den. Även om det handlar om att bilda sig en uppfattning om vad bilen vill berätta för oss – blott några sekunder.

Därmed kan samma obligatoriska funktioner upplevas helt olika på olika bilmodeller.

Elbilen Nio ET7 backar upp emot en laddstolpe vid Circle K i Malmö

Nio-bilarna hade länge problem med att avåkningsvarnaren var överkänslig och varnade mest hela tiden på mindre vägar – detta är löst genom uppdaterad mjukvara men bilen är fortfarande behäft med mycket onödiga ljud 

Hastighetsvarnaren är dock nästan alltid problematisk

Gemensamt för alla nya bilar är emellertid att hastighetsövertädelsevarnaren (ISA) är ett irritationsmoment. Det beror på två anledningar. Det ena är att den varnar för snabbt – till och med bilens egna farthållare kan råka gå över 1 km/h i hastighetsöverträdelse vid vissa tillfällen och då varnar alltså bilen för sig själv. Vidare är det naturligtvis så att vi skall hålla oss till max 30 km/h på en 30-väg utanför en skola och där är det tacksamt att bilen också hjälper oss med det.

Men att överträda hastigheten med 1 km/h på våra motorvägar, de vägar som är absolut säkrast att färdas på, är inte ett trafiksäkerhetsproblem. Däremot är det tacksamt om bilen varnar oss om vi råkat missa att hastigheten går från 120 km/h till 110 km/h eller för den delen från 90 km/h till 70 km/h på en landsväg. Detta tar dock inte lagstiftarna hänsyn till.

Det andra problemet är att bilar är notoriskt dåliga på att faktiskt veta vad det är för hastighet på vägarna. Det finns många felkällor så som att bilen läser av paralellskyltar – exempelvis vid en avfart. Därmed kan bilarna få för sig att det är lägre hastighet på vägen än vad det är. Även vid broar kan det uppstå problem då bilen via navigationsdatan läser av hastigheten på vägen vi precis körde under och sedan tycker den att vi skall köra i 70 km/h på en tvåfilig motorväg.

Kommer utvärderas 2027

Lagstiftarna erkänner att det inte finns någon bra forskning på om de obligatoriska systemen ökar trafiksäkerheten. Därför finns ett inbyggt krav för europeiska myndigheter att återrapportera till unionens beslutande organ mitten av 2027 och därefter var femte år. I rapporten kan det förekomma förslag på förändringar. För att få data till dessa rapporter måste biltillverkarna skicka in anonymiserad telematridata till myndigheterna.

I förarbetena till förordningen fanns möjlighet att välja mellan att ha optiska eller akustiska varningar hastighetsöverträdelse. I det färdiga förslaget försvann möjligheten till enbart optisk varning. Det ansågs inte göra tillräckligt mycket.

Därmed återstår frågan – om det visar sig att vi hela tiden stänger av hastighetsvarnaren varje gång vi sätter oss i bilen. Kommer det innebära att lagstiftarna tar bort funktionen, eller kommer det innebära att det någon gång efter 2027 inte går att stänga av den ens temporärt?

Denna artikeln är skriven i samarbete med Ladda.ac – hitta bästa laddboxen för dig.

Läs mer

Populärt i bubblan idag

Inga inlägg!