Vi är Teknikveckan

Vad roligt att du är intresser­ade av oss på Teknikveck­an! Här hit­tar du allt du behöver veta om redak­tio­nen. Vill du nå ut till våra läsare, lyssnare och tittare läs mer om våra mark­nads­föringsmöj­ligheter.

Sociala Medier

Face­book & Instagram

Vi het­er Teknikveck­an på både Insta­gram och Face­book. Utöver det dri­ver vi nor­dens störs­ta grup­per inom Apple och Teknik generellt samt flera andra Facebook-grupper.

YouTube

Vår YouTube-kanal het­er kort och gott Teknikveck­an och där recenser­ar vi pro­duk­ter samt gör guider med mera.

Pod­cast

Klart vi har en pod­cast. Så vitt vi vet är den dessu­tom Sveriges äld­s­ta nu aktiva.

Du hit­tar den på bland annat på iTunes,  Acast och Spo­ti­fy.

Chefredaktör

Thor Lind­holm | Insta­gram

Skribenter

Micke Rehn

Micke Rehn

Dennis Klarin

Den­nis Klarin

 

Håkan Ander

 

Annonsering & marknad

Peter Esse
[email protected] | Insta­gram | Twit­ter | YouTube

 

 

Recensioner

Vi älskar att recensera pro­duk­ter. Vi gör det både som artik­lar och video, ofta i kom­bi­na­tion. Läs och tit­ta på våra senaste recen­sion­er.

 

Har vi rek­om­mender­at er pro­dukt och ni vill använ­da det i er marknadsföring?

Teknikveckan rekommenderar Teknikveckan rekommenderar starkt
Lad­da hem Teknikveck­an rek­om­mender­ar i PNG eller i vek­tor­for­mat

Lad­da hem Teknikveck­an rek­om­mender­ar starkt i PNG eller i vek­tor­for­mat)

Teknikveckan drivs av Svenska Tekniknyheter AB

Päron­gatan 46
21228 Malmö
Orgnum­mer: 556874–6126